• Ακροαματικότητες Αθήνας.

    Είναι ο «συνολικός ανθρωποχρόνος ακρόασης ενός σταθμού ως ποσοστό επί του συνολικού ανθρωποχρόνου ακρόασης όλων των σταθμών κατά την διάρκεια ...